Postverkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel

0 av 16 paragrafer (0 %) har ändrats i postverkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel sedan utfärdandet.

Postverkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel upphävdes 1994-03-01 genom SFS 1993:1711


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i postverkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel .