Kungörelse (1966:2) om nya sedlar på fem kronor

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1966:2) om nya sedlar på fem kronor sedan utfärdandet.

Kungörelse (1966:2) om nya sedlar på fem kronor upphävdes 2018-10-01 genom SFS 2018:1172


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1966:2) om nya sedlar på fem kronor .