Förordning (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare sedan utfärdandet (t.om. SFS 1980:875). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare upphävdes 2001-07-01 genom SFS 2001:229


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


6 §

  har upphävts genom förordning (1980:875)