Förordning (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:961). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium upphävdes 2018-03-01 genom SFS 2018:74


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


2 §

  Där annat ej följer av 3 § andra stycket lagen om Sveriges sjöterritorium beräknas territorialhavet så att varje punkt på territorialgränsen ligger på ett avstånd av tolv nautiska mil från närmaste punkt på strandlinje som avses i 4 § samma lag eller på rät baslinje. Förordning (1978:961)

3 §

  Territorialgränsen och de räta baslinjerna mellan baslinje punkterna skola genom sjöfartsverkets försorg utmärkas på sjökort, som äro tillgängliga för allmänheten. Förordning (1978:961)

Whoops, looks like something went wrong.