Kungl. Maj:ts förordning (1966:394) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts förordning (1966:394) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts förordning (1966:394) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1070


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts förordning (1966:394) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt .
Whoops, looks like something went wrong.