Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:40) om tjänstetidsbefordran och personlig placering i lönegrad i vissa fall

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1966:40) om tjänstetidsbefordran och personlig placering i lönegrad i vissa fall sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:40) om tjänstetidsbefordran och personlig placering i lönegrad i vissa fall upphävdes 1988-11-01 genom SFS 1988:1024


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1966:40) om tjänstetidsbefordran och personlig placering i lönegrad i vissa fall .