Instruktion (1966:431) för vapenfrinämnden;

2 av 12 paragrafer (17 %) har ändrats i instruktion (1966:431) för vapenfrinämnden; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:892). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Instruktion (1966:431) för vapenfrinämnden; upphävdes 1988-12-01 genom SFS 1988:1038


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


9 §

  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:892)

12 §

  har upphävts genom förordning (1980:757)

Whoops, looks like something went wrong.