Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:472) om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1966:472) om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:472) om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1159


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1966:472) om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle .
Whoops, looks like something went wrong.