Kungörelse (1966:550) om köttbesiktning beträffande renkött m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1966:550) om köttbesiktning beträffande renkött m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1966:550) om köttbesiktning beträffande renkött m.m. upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:626


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1966:550) om köttbesiktning beträffande renkött m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.