Kungörelse (1966:554) om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet;

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1966:554) om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:178). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1966:554) om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet; upphävdes 1993-08-01 genom SFS 1992:856


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Det mellan Sverige och Schweiz den 7 maj 1965 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet skall gälla för Sveriges del.

Avtalet har tagits in i bilaga 1. Förordning (1988:178)

2 §

  Vid tillämpningen av avtalet skall iakttas de anvisningar som finns intagna i bilaga 2. Förordning (1988:178)