Förordning (1966:566) med instruktion för utskrivningsnämnderna

4 av 9 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (1966:566) med instruktion för utskrivningsnämnderna sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:880). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1966:566) med instruktion för utskrivningsnämnderna upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1473


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


2 §

  Utskrivningsnämnds sammanträden hålls på den vårdinstitution där patienten är intagen eller varifrån han har utskrivits eller utskrivits på försök, om särskilda skäl ej föranleder annat.
Förordning (1982:1042)

3 §

  Utskrivningsnämnd biträds av en eller flera sekreterare som förordnas av nämnden. Förordning (1986:880)

4 §

  Vid utskrivningsnämnds sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden.

Bestämmelsen i 19 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) om rätt att få en avvikande mening antecknad skall inte tillämpas hos utskrivningsnämnd. Förordning (1986:880)

9 §

  har upphävts genom förordning (1980:939)