Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:568) om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1966:568) om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1979:775). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:568) om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:1038


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Arkiv i en kommun, som läggs samman med en annan kommun enligt lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar, överlämnas till den kommun som bildas genom sammanläggningen. Arkiv i en kommun, som upplöses genom delning enligt samma lag, överlämnas till den eller de kommuner som regeringen bestämmer särskilt. Även i annat fall bestämmer regeringen, om det behövs, att arkiv i en kommun som berörs av en indelningsändring till viss del skall överlämnas till en annan kommun.
Förordning (1979:775)