Kungörelse (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål

1 av 12 paragraf (8 %) har ändrats i kungörelse (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål sedan utfärdandet (t.om. SFS 1985:1115). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1413


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


7 §

  För undersökning, som har utförts av utomstående läkare, utgår av allmänna medel arvode med femtusen kronor samt gottgörelse för kostnader. Beslut om ersättningen meddelas av socialstyrelsen. Förordning (1985:1115)

Whoops, looks like something went wrong.