Förordning (1966:671) om bevis för vinnande av områdesbehandling enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;

9 av 9 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1966:671) om bevis för vinnande av områdesbehandling enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:462). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1966:671) om bevis för vinnande av områdesbehandling enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen; upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1994:1607


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  har upphävts genom förordning (1978:462)

2 §

  har upphävts genom förordning (1978:462)

3 §

  har upphävts genom förordning (1978:462)

4 §

  har upphävts genom förordning (1978:462)

5 §

  har upphävts genom förordning (1978:462)

6 §

  har upphävts genom förordning (1978:462)

7 §

  har upphävts genom förordning (1978:462)

8 §

  Den som hos handelskammare eller tullmyndighet tar befattning med ärende angående bevis för vinnande av områdesbehandling får ej obehörigen yppa affärs- eller driftförhållande, varom han sålunda fått kännedom, och ej heller obehörigen utnyttja sin kännedom om sådant förhållande. Förordning (1975:775)

9 §

  har upphävts genom förordning (1978:462)

Whoops, looks like something went wrong.