Kungörelse (1966:702) angående tillämpningen av lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemensamhetsanläggningar

0 av 11 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1966:702) angående tillämpningen av lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemensamhetsanläggningar sedan utfärdandet.

Kungörelse (1966:702) angående tillämpningen av lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemensamhetsanläggningar upphävdes 2011-05-01 genom SFS 2011:341


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1966:702) angående tillämpningen av lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemensamhetsanläggningar .
Whoops, looks like something went wrong.