Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:71) om vissa donationsjordsmedel;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:71) om vissa donationsjordsmedel; sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:71) om vissa donationsjordsmedel; upphävdes 1994-04-01 genom SFS 1994:103


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:71) om vissa donationsjordsmedel; .