Lag (1966:78) om förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i lag (1966:78) om förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet sedan utfärdandet (t.om. SFS 1968:169). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1966:78) om förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet upphävdes 1996-12-01 genom SFS 1996:844


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


4 §

  har upphävts genom lag (1968:169)