Cirkulär (1967:123) om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1967:123) om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte sedan utfärdandet.

Cirkulär (1967:123) om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:527


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1967:123) om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte .
Whoops, looks like something went wrong.