Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:134) om kvalitetsbenämning på äpplen och päron

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:134) om kvalitetsbenämning på äpplen och päron sedan utfärdandet (t.om. SFS 1975:79). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:134) om kvalitetsbenämning på äpplen och päron upphävdes 2006-04-01 genom SFS 2006:184


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


3 §

  Om förverkande med anledning av brott mot 1 § finns föreskrifter i 2 § lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen. Förordning (1975:79)

Whoops, looks like something went wrong.