Förordning (1967:226) om tillämpningen av radioansvarighetslagen (1966:756);

2 av 7 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (1967:226) om tillämpningen av radioansvarighetslagen (1966:756); sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:483). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1967:226) om tillämpningen av radioansvarighetslagen (1966:756); upphävdes 1991-05-01 genom SFS 1991:143


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Denna förordning är tillämplig på programföretag som får sända radioprogram med stöd av 5 § första stycket radiolagen (1966:755). Förordning (1978:483)

4 §

  Hos programföretaget föres centralt ett register för anteckningar enligt 3 och 4 §§ radioansvarighetslagen och enligt denna förordning. Programföretagets chef kan dock bestämma att särskilt register skall föras för viss del av programverksamheten. Förordning (1976:848)