Kungörelse (1967:419) med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten;

0 av 6 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1967:419) med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten; sedan utfärdandet.

Kungörelse (1967:419) med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten; upphävdes 1998-04-01 genom SFS 1998:42


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1967:419) med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten; .