Förordning (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

1 av 20 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten sedan utfärdandet (t.om. SFS 1967:798). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten upphävdes 2001-01-01 genom SFS 2000:1350


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


11 §

  För fatställande av investeringsavgift får granskning ske av byggherrens bokföring enligt vad i Stockholms län taxeringsdirektören och i annat län första taxeringsintendenten bestämmer.
Taxeringsförordningen den 23 november 1956 (nr 623) äger därvid motsvarande tillämpning. Förordning (1967:798)

Whoops, looks like something went wrong.