/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:490) om avveckling av studentexamen m.m.;

0 av 0 paragrafer har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:490) om avveckling av studentexamen m.m.; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:490) om avveckling av studentexamen m.m.; .
Whoops, looks like something went wrong.