Folkbokföringskungörelse (1967:495)

79 av 84 paragrafer (94 %) har ändrats i folkbokföringskungörelse (1967:495) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1420). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Folkbokföringskungörelse (1967:495) upphävdes 1997-01-01 genom SFS 1996:1298


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

2 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

3 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

4 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

5 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

6 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

7 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

8 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

9 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

10 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

11 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

12 §

  har upphävts genom förordning (1980:945)

13 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

14 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

15 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

16 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

17 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

18 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

19 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

20 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

21 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

22 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

23 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

24 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

25 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

26 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

27 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

28 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

29 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

30 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

31 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

32 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

33 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

34 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

35 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

36 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

37 §

  har upphävts genom förordning (1990:1149)

40 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

41 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

42 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

43 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

45 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

46 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

47 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

48 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

49 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

50 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

51 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

52 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

53 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

54 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

55 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

56 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

57 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

58 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

59 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

60 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

61 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

62 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

63 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

64 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

65 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

66 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

67 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

68 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

69 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

71 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

72 §

  har upphävts genom förordning (1990:911)

73 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

74 §

  Skattemyndigheten för på magnetband register över befolkningen i länet (personband). För varje person anges namn, personnummer, födelsehemort eller födelseort och folkbokföringsort samt de ytterligare uppgifter som riksskatteverket bestämmer. Förordning (1991:762)

75 §

  Skattemyndigheten sänder före utgången av varje kalenderår till kommun elevkort och adressetiketter för varje barn i kommunen som under det nästkommande året fyller sju år och, om kommunen bestämmer det, sex år, och som är upptaget i lokalt folkbokföringsregister.

Därutöver sänder skattemyndigheten elevkort till kommun vid tidpunkter och för årsklasser som riksskatteverket bestämmer.

På begäran av kommun kan riksskatteverket besluta att åtgärd som avses i första eller andra stycket skall fullgöras genom att skattemyndigheten i stället lämnar kommunen motsvarande uppgifter på medium för automatisk databehandling eller på annat lämpligt sätt.

Inträffar ändring i folkbokföringsregistret i fråga om barn som under året fyller lägst sju och, om kommunen bestämmer det, sex år, och högst sexton år, underrättar skattemyndigheten snarast kommunen härom.

Formulär till handlingar som avses i första och andra styckena fastställs av riksskatteverket. Riksskatteverket tillhandahåller blanketter enligt dessa formulär.

Närmare föreskrifter om tillämpningen av dessa bestämmelser meddelas av riksskatteverket. Förordning (1991:1420)

76 §

  Inträffar ändring i skattemyndighetens register i fråga om den som är inskriven i sjömansregistret, underrättar skattemyndigheten snarast sjömansregistret härom genom personavi, om ändringen avser efternamn, personnummer, flyttning inom landet eller till utlandet eller dödsfall.
Förordning (1990:911)

77 §

  Skattemyndigheten underrättar statistiska centralbyrån om ändringar i skattemyndighetens register av betydelse för befolkningsstatistiken.
Förordning (1990:911)

79 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

80 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

81 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

82 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

83 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

84 §

  har upphävts genom förordning (1991:762)

Whoops, looks like something went wrong.