Kungörelse (1967:497) om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m. fl.

4 av 7 paragrafer (57 %) har ändrats i kungörelse (1967:497) om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m. fl. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:907). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1967:497) om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m. fl. upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:764


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Skattemyndigheten för med hjälp av automatisk databehandling register över fastigheterna i länet. För varje fastighet eller särskilt redovisad del därav anges fastighetsbeteckning, identitetsnummer, bestående av kod för det administrativa område inom vilket fastigheten är belägen i förening med ett löpnummer (fastighetsnummer), samt ägarens eller innehavarens namn och postadress. Förordning (1990:907)

2 §

  Hos skattemyndigheten förs register över fastigheterna inom varje lokalt skattekontors verksamhetsområde. Förordning (1990:907)

3 §

  Skattemyndigheten för med hjälp av automatisk databehandling register över skattskyldiga i länet. I registret införs även icke skattskyldiga som är inskrivna i allmän försäkringskassa. För varje registrerad person anges personnummer eller särskilt registreringsnummer enligt vad i andra stycket sägs, namn och postadress, det administrativa område inom vilket den registrerade är skattskyldig eller inskriven, uppgift om preliminär och slutlig skatt samt i förekommande fall pensionsförhållanden med avseende på allmän försäkring.

Personnummer anges för fysisk person utom i de fall personen inte har hemortskommun i riket eller registreras i annan kommun än hemortskommunen. För sistnämnda fall och för övriga skattskyldiga anges särskilt registreringsnummer. Saknas personnummer fastställer skattemyndigheten sådant nummer. Särskilt registreringsnummer fastställs av skattemyndigheten. Förordning (1990:907)

4 §

  Över skattskyldiga med särskilt registreringsnummer och över icke mantalsskrivna fysiska personer, som fått skattsedel på preliminär skatt eller som är inskrivna i allmän försäkringskassa, förs särskilda register hos skattemyndigheten. Förordning (1990:907)

Whoops, looks like something went wrong.