Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen för utredning om brott

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen för utredning om brott sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:85). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Domstol, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kustbevakningen har rätt att för utredning om brott få utdrag ur folkbokföringsdatabasen om en viss person. Skatteverket utformar formulär för sådana utdrag efter samråd med Åklagarmyndigheten. Förordning (2019:85)

Whoops, looks like something went wrong.