Förordning (1967:617) om uppgifter beträffande personer som avses i 23 § folkbokföringsförordningen (1967:198)

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i förordning (1967:617) om uppgifter beträffande personer som avses i 23 § folkbokföringsförordningen (1967:198) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1981:663). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1967:617) om uppgifter beträffande personer som avses i 23 § folkbokföringsförordningen (1967:198) upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:804


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


2 §

  har upphävts genom förordning (1981:663)

Whoops, looks like something went wrong.