Kungörelse (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring m.m.

7 av 8 paragrafer (88 %) har ändrats i kungörelse (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1996:1302). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring m.m. upphävdes 1999-01-01 genom SFS 1998:1395


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  har upphävts genom förordning (1996:1302)

3 §

  har upphävts genom förordning (1996:1302)

4 §

  har upphävts genom förordning (1996:1302)

5 §

  Skattemyndigheten skall, på tid och sätt som Riksskatteverket bestämmer efter samråd med Riksförsäkringsverket, lämna underrättelse till den allmänna försäkringskassan om beräknad pensionsgrundande inkomst för försäkrade inom kassans område. Förordning (1996:1302)

6 §

  har upphävts genom förordning (1996:1302)

7 §

  har upphävts genom förordning (1991:766)

8 §

  har upphävts genom förordning (1996:1302)

Whoops, looks like something went wrong.