Lag (1967:782) med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1967:782) med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län sedan utfärdandet.

Lag (1967:782) med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1990:1500


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1967:782) med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län .




Whoops, looks like something went wrong.