Lag (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet sedan utfärdandet.

Lag (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet upphävdes 2009-03-01 genom SFS 2009:47


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet .