Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter upphävdes 2002-06-01 genom SFS 2002:231


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter .
Whoops, looks like something went wrong.