Lag (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk;

4 av 5 paragrafer (80 %) har ändrats i lag (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1980:975). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk; upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1990:593


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


2 §

  Avgiften utgår med 5 kronor per kilogram choklad som ingår i varan.
Lag (1980:975)

3 §

  I denna lag avses med choklad sådan choklad som är skattepliktig enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt. Lag (1980:975)

4 §

  har upphävts genom lag (1973:991)

5 §

  har upphävts genom lag (1980:975)

Whoops, looks like something went wrong.