Kungörelse (1968:380) med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister och fastighetsbok för vissa delar av Kopparbergs län

0 av 4 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1968:380) med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister och fastighetsbok för vissa delar av Kopparbergs län sedan utfärdandet.

Kungörelse (1968:380) med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister och fastighetsbok för vissa delar av Kopparbergs län upphävdes 1990-05-01 genom SFS 1990:127


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1968:380) med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister och fastighetsbok för vissa delar av Kopparbergs län .