Kungl. Maj:ts Köttbesiktningskungörelse (1968:406)

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Köttbesiktningskungörelse (1968:406) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:132). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Köttbesiktningskungörelse (1968:406) upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:621


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


5 §

  För att täcka statsverkets kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakteri skall slakteriets innehavare betala avgifter enligt bestämmelser som meddelas av statens livsmedelsverk efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1986:132)