Kungörelse (1968:450) angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1968:450) angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1999:474). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


2 §

  Vid införsel av vara för ändamål som avses i avtalet skall anspråk på tull- och skattefrihet göras skriftligen hos Tullverket. Framställningen skall göras på blankett enligt fastställt formulär senast vid tulltaxeringen.

Tullverket fastställer formulär till blankett som avses i första stycket och föreskriver vad i övrigt skall iakttagas för tull- och skattefrihet. Förordning (1999:474)

3 §

  Användes vara som med stöd av avtalet införts tull- och skattefritt för annat ändamål än som avses i avtalet, skall skriftlig anmälan omedelbart göras till det tullkontor som av Tullverket utsetts att kontrollera avtalets tilllämpning beträffande införsel. Anmälan skall även göras, om återförsel eller utförsel inte sker av överskottsmaterial eller av hjälpmedel för arbetets utförande, som med stöd av avtalet införts tull- och skattefritt. Anmälan i nu nämnda fall skall göras senast vid arbetets avveckling. Tullverket prövar om tull och skatt skall utgå. Förordning (1999:474)