Kungörelse (1968:453) om placering av donations- och fondmedel som förvaltas av statlig myndighet

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1968:453) om placering av donations- och fondmedel som förvaltas av statlig myndighet sedan utfärdandet.

Kungörelse (1968:453) om placering av donations- och fondmedel som förvaltas av statlig myndighet upphävdes 1998-05-01 genom SFS 1998:140


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1968:453) om placering av donations- och fondmedel som förvaltas av statlig myndighet .
Whoops, looks like something went wrong.