Förordning (1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel sedan utfärdandet.

Förordning (1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:577


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel .