Kungörelse (1968:613) om procentsats för uttag av redareavgift för sjöfolks pensionering

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1968:613) om procentsats för uttag av redareavgift för sjöfolks pensionering sedan utfärdandet.

Kungörelse (1968:613) om procentsats för uttag av redareavgift för sjöfolks pensionering upphävdes 1996-10-01 genom SFS 1996:896


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1968:613) om procentsats för uttag av redareavgift för sjöfolks pensionering .