Förordning (1968:649) om vissa föreskrifter om tjänstebostäder för präster

7 av 8 paragrafer (88 %) har ändrats i förordning (1968:649) om vissa föreskrifter om tjänstebostäder för präster sedan utfärdandet (t.om. SFS 1984:999). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1968:649) om vissa föreskrifter om tjänstebostäder för präster upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:89


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Denna förordning gäller sådana prästgårdar och andra tjänstebostäder för präster som avses i 23 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader.

Förordningen tillämpas inte på biskopsgårdar och sådana bostäder som hyresfritt upplåts till biskopar eller till kyrkoherdar i svenska församlingar i utlandet. Förordning (1984:999)

2 §

  Föreskrifter om uppsägning av hyresavtal m. m. finns i 12 kap.
jordabalken.

Föreskrifter om tjänstebostadshyra finns i förordningen (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster. Förordning (1984:999)

3 §

  När bostad till- eller frånträds skall hållas syn i den ordning som stiftsnämnden bestämmer. Vid syn skall upprättas protokoll.
Förordning (1984:999)

4 §

  Bostadsinnehavare eller, om han avlidit, hans dödsbo skall, i den omfattning som kan finnas lämplig, mot skälig ersättning upplåta utrymme i bostaden för bostadsinnehavarens vikarie eller efterträdare. Förordning (1984:999)

6 §

  Innehavare av bostad i enfamiljshus skall, om ej pastoratet medger annat, svara för fastighetens skötsel i den omfattning sådan vanligen åvilar hyresgäst i enfamiljshus på orten och sköta mindre trädgård, som kan höra till fastigheten. Pastoratet kan föreskriva samma skyldigheter för inn ehavare av bostad i tvåfamiljshus.
Förordning (1984:999)

7 §

  Bostadsinnehavare har ej rätt till nedsättning i tjänstebostadshyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att pastoratet under behövlig tid låter utföra arbete för att sätta bostaden i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av bostaden eller fastigheten i övrigt. Förordning (1984:999)

8 §

  har upphävts genom förordning (1984:999)

Whoops, looks like something went wrong.