Kungörelse (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:750). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler upphävdes 2012-11-01 genom SFS 2012:596


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


4 §

  För att täcka kostnaderna för Läkemedelsverkets kontroll av sprutor och kanyler skall den som söker eller har fått tillstånd till införsel av eller handel med sprutor och kanyler betala en ansökningsavgift om 1 000 kr och en årlig avgift om 700 kr.

Ansökningsavgiften skall betalas när ansökan ges in. Den årliga avgiften skall tas ut från och med månaden efter den då Läkemedelsverket gett tillstånd till införsel respektive handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla. Avgifterna skall i övrigt betalas inom den tid och på det sätt som Läkemedelsverket bestämmer. Förordning (1993:750)

5 §

  Läkemedelsverket får, om det finns synnerliga skäl, göra undantag från kravet att ansökningsavgiften skall betalas när ansökan ges in. Om det finns särskilda skäl, får verket betala tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften eller den årliga avgiften. Förordning (1993:750)

6 §

  Ytterligare bestämmelser för tillämpningen av förordningen meddelas av läkemedelsverket. Förordning (1993:750)

Whoops, looks like something went wrong.