Kungörelse (1968:72) angående underrättelse om dom i mål om ansvar för brott mot narkotikastrafflagen m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1968:72) angående underrättelse om dom i mål om ansvar för brott mot narkotikastrafflagen m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1968:72) angående underrättelse om dom i mål om ansvar för brott mot narkotikastrafflagen m.m. upphävdes 1987-05-01 genom SFS 1987:85


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1968:72) angående underrättelse om dom i mål om ansvar för brott mot narkotikastrafflagen m.m. .