Kungörelse (1968:720) om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1968:720) om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt sedan utfärdandet.

Kungörelse (1968:720) om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:1255


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1968:720) om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt .
Whoops, looks like something went wrong.