Lag (1968:738) med vissa bestämmelser om godkännande av kyrkobyggnad

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1968:738) med vissa bestämmelser om godkännande av kyrkobyggnad sedan utfärdandet.

Lag (1968:738) med vissa bestämmelser om godkännande av kyrkobyggnad upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1557


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1968:738) med vissa bestämmelser om godkännande av kyrkobyggnad .