Statskontorets cirkulär (1968:773) om överlämnande av donations- och liknande medel till förvaltning hos statskontorets fondbyrå

0 av 0 paragrafer har ändrats i statskontorets cirkulär (1968:773) om överlämnande av donations- och liknande medel till förvaltning hos statskontorets fondbyrå sedan utfärdandet.

Statskontorets cirkulär (1968:773) om överlämnande av donations- och liknande medel till förvaltning hos statskontorets fondbyrå upphävdes 1998-05-01 genom SFS 1998:140


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i statskontorets cirkulär (1968:773) om överlämnande av donations- och liknande medel till förvaltning hos statskontorets fondbyrå .
Whoops, looks like something went wrong.