Kungörelse (1969:144) om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1969:144) om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål sedan utfärdandet.

Kungörelse (1969:144) om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål upphävdes 1992-07-01 genom SFS 1991:1736


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1969:144) om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål .