Cirkulär (1969:145) till statsmyndigheterna om publikationsserien Sveriges officiella statistik

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1969:145) till statsmyndigheterna om publikationsserien Sveriges officiella statistik sedan utfärdandet.

Cirkulär (1969:145) till statsmyndigheterna om publikationsserien Sveriges officiella statistik upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:1668


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1969:145) till statsmyndigheterna om publikationsserien Sveriges officiella statistik .
Whoops, looks like something went wrong.