Förordning (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar sedan utfärdandet.

Förordning (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:978


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar .