Förordning (1969:322) med instruktion för sjösäkerhetsrådet

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (1969:322) med instruktion för sjösäkerhetsrådet sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:1063). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1969:322) med instruktion för sjösäkerhetsrådet upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1111


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-26


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 3 samt 16 §, tillämpas på sjösäkerhetsrådet.

Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan rådets ordförande.
Förordning (1975:1071)

4 §

  Rådet består av högst elva ledamöter, som utses av regeringen.
Bland ledamöterna utser regeringen en ordförande. Rådet utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1984:710)

10 §

  har upphävts genom förordning (1986:1063)