Kungörelse (1969:409) med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1969:409) med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår sedan utfärdandet.

Kungörelse (1969:409) med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår upphävdes 1990-02-01 genom SFS 1989:897


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1969:409) med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår .
Whoops, looks like something went wrong.