Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:566) om tillämpning av avtal den 29 april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:566) om tillämpning av avtal den 29 april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:566) om tillämpning av avtal den 29 april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1046


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:566) om tillämpning av avtal den 29 april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet .